Candida Antigen

 • Candida Mannan Detection Kit (CLIA)

  Candida Mannan Detection Kit (CLIA)

  FACIS နှင့် ကိုက်ညီသော ထိုးဖောက် candidiasis အရေအတွက်စမ်းသပ်မှု

  ထောက်လှမ်းအရာဝတ္ထု Candida spp။
  နည်းစနစ် Chemiluminescence Immunoassay
  နမူနာအမျိုးအစား Serum၊ BAL အရည်
  သတ်မှတ်ချက်များ 12 စမ်းသပ်မှု / အစုံ
  ထုတ်ကုန်ကုဒ် FCMN012-CLIA
 • Candida Mannan Detection K-Set (Lateral Flow Assay)

  Candida Mannan Detection K-Set (Lateral Flow Assay)

  10 မိနစ်အတွင်း invasive candidiasis အတွက် လျင်မြန်သောစစ်ဆေးမှု

  ထောက်လှမ်းအရာဝတ္ထု Candida spp။
  နည်းစနစ် Lateral Flow Assay
  နမူနာအမျိုးအစား Serum၊ BAL အရည်
  သတ်မှတ်ချက်များ စမ်းသပ်မှု 25 ခု၊ စမ်းသပ်မှု 50 ခု
  ထုတ်ကုန်ကုဒ် FM025-001၊ FM050-001